HOMER
Mandelshtam og Tsvetajeva

Noget om kærlighed, kultur og søvnløshed

 
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочёл до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи,
На головах царей божественная пена,
Куда плывёте вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море и Гомер всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море чёрное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Осип Мандельштам, 1915

Sen søvnløshed. Homer. Og vindens stramme sang.
Jeg læste halvt til ende listen over skibe,
Den lange udredning, det tog af traner vilde,
Som over Hellas hæved sig mod sky engang.

En tranefylking imod fremmed land,
På fyrsters hoveder ses hellig fråde.
Hvis ikke for Helena, stod din flåde
Da ud mod Troja, du Achaeas mand?

Homer som hav, af elskov drives alt på færde.
Hvem skal jeg lytte til? Homer forbliver stum.
Det sorte hav, en taler i sit store rum,
Når tungt, med drøn på, tæt op til mit hovedgærde.

Osip Mandelshtam, 1915

Listen:
Illiaden 2. sang, vers 496-785.

Traner:
Illiaden 2. sang, vers 459-466.

Tranefylking:
Illiaden 3. sang, vers 5-7.
Grækerne så tranernes efterårstræk, som stadige felttog mod de mytiske pygmæer i det ukendte sydland.

Hellig fråde:
Illiaden 3. sang, vers 5-7.
Raseriet var en gudelig besættelse.
Det indgik som en del af Dionysoskulten. Dionysos var Apollons modsætning og modstander og denne holdt jo med Trojanerne.

Helena:
Den skønne Helena, hvis bortførelse gav anledning til den trojanske krig.
Spørgsmålet må være retorisk omkring kærlighedens magt, selv om Paris ikke glemte at tømme Menelaos skatkammer også!
For øvrigt gik Helene frivilligt med!

Troja: Den rige by i det nordvestlige Lilleasien.
Var det et ganske almindeligt røvertogt?

Achaeas: Achaeer.
Homers betegnelse for grækerne, bærerne af den mykenske kultur.

Hvem:
Kærlighedsintrigen fra Illiaden, hans egen forelskelse, havet, alt flyder sammen, men hvor får man råd?

Sorte hav:
Ikke Sortehavet, det man tager ned til og sommerbader i, men et oprørt, natmørkt hav.
Osip
Mandelshtam, 1891-1938, havde i 1913, på eget forlag, udgivet sin første digtsamling — Камень, dvs, Sten.
Sommeren 1915 opholdt han sig på Krim.
Egentlig burde han have læst til eksamen, han dumpede i latinsk litteratur i september, men tankerne var andetsteds.
Om natten læste han Illiaden i original.

Det er god læsning i sig selv, men OM var tillige forelsket.
I huset opholdt et andet digtertalent sig — Marina Tsvetajeva, 1892-1941.
Der opstod vibrationer, som berigede dem begge.
Deres romance varede et lille års tid, og OM havde da som foræring "fået Moskva",
dvs, han var blevet ført ind bag kulisserne i Ruslands gamle hovedstad og dermed i Ruslands gamle historie.

MTs. skrev flere digte til OM. Det nedenunder har jeg kun oversat.

Никто ничего не отнял —
Мне сладостно, что мы врозь!
Целую вас через сотни
Разъединяющих вёрст.

Я знаю: наш дар неравен.
Мой голос впервые тих.
Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

На страшный полёт крещу вас:
Лети молодой орёл!
Ты солнце стерпел, не щурясь,
Юный ли взгляд тяжёл?

Нежней и бесповоротной
Никто не глядел вам вслед...
Целую вас через сотни
Разъединяющих лет.

Марина Цветаева, 1916

Ingen har taget noget fra nogen —
Det føles sødt at vi er adskilt!
Jeg kysser Dem gennem hundredvis
adskillende vjorst.

Jeg ved: Vor gave er ikke lige.
Min stemme er for første gang stille.
Hvad er mit uopdragne vers
for Dem, unge Derzhavin!

Jeg døber Dem til skrækindgydende flugt:
Flyv, unge ørn!
Du tålte solen uden at knibe øjnene sammen
Var mit unge blik dig for tungt?

Kærligere og mere uafvendeligt
så ingen efter Dem da De gik...
Jeg kysser Dem gennem hundredvis
adskillende år.

Marina Tsvetajeva, 1916.

Adskillende:
De levede jo i hver sin hovedstad, han i den ny: Петроград, hun i den gamle: Москва, og sås kun med mellemrum.

Vjorst:
Russerne var endnu ikke gået over til de moderne vesteuropæiske mål. 1 versta = 1,06 kilometer.

Uopdragne vers:
Det er nok en beskedenhed, der er en smule falsk. Tsvetajeva er blandt Ruslands fire store digtere efter Blok.

Derzhavin:
1743-1816. Det russiske kejserriges besynger, odens mester i den høje stil og klassisk formstrenghed.


 

Tilbage til Ebbe

Spindel